Comparteix-ho a:   |
 
 
 
Coneixes les principals novetats fiscals del 2017?
 

A continuació enumerem les principals modificacions en l'àmbit fiscal per tal que les pimes i els autònoms puguin complir les seves obligacions tributàries i fer una adequada planificació.

Impost sobre Societats
- Modificació dels pagaments fraccionats
- Compensació de bases imposables negatives
- Deducció per doble imposició internacional o interna
- Deterioraments que van resultar fiscalment deduïbles en períodes anteriors al 2013
- Deduïbilitat de les pèrdues per la transmissió de participacions en entitats

Impost sobre el Valor Afegit
A partir de l’1 de juliol de 2017 entra en funcionament el Sistema d’Informació Immediat (SII), pel qual les empreses amb facturació superior a 6 milions d’euros, grups d’IVA i adherides al REDEME hauran d’informar, en un termini de 4 dies, de les factures emeses i rebudes. Per al càlcul d’aquest termini quedaran exclosos els dissabtes, diumenges i festius nacionals.

Ajornament de deutes tributaris
S’elimina la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris.

Relacions amb les administracions públiques
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a relacionar-se mitjançant el registre electrònic, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica (associacions, societats civils, comunitats de béns, herències jacents i comunitats de propietaris) en el cas de notificacions, presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Impostos especials
S’incrementen els tipus impositius sobre determinades begudes alcohòliques i derivades, així com sobre el tabac.

Pots consultar la notícia completa al web de PIMEC fent clic al botó.

Per a més informació:
Esther Coch
fiscal@pimec.org
 
Veure notícia completa
 
 
 
 
 
Afegeix-nos a la teva llibreta d'adreces!
 
 
 
 
 
twitter
linkedin
facebook
flickr
youtube
PIMEC
 
 
 
 
Avís legal: D'acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li recordem que la seva adreça de correu electrònic figura registrada a la base de dades de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. Vostè té dret en tot moment a accedir a la informació que el concerneix, rectificar-la, així com oposar-se al seu tractament responent a BAIXA. Si no és així, i d'acord del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals seran incloses al nostre fitxer, amb la finalitat de remetre-li informació que pugui ser del seu interès.